Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tarihçe – Tıp Eğitimi Bölümleri – İletişim


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 02.04.2009 tarihinde Hale tarafından, Kurumlar | Ortaokul - Lise - Üniversite bölümünde paylaşılmıştır ve 1203 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin amacı ; Atatürk İlkelerine sahip çağdaş, bilgili ve deontolojik kurallara bağlı Türk hekimi yetiştirmek, Türk toplumunun sağlık sorunlarına eğilmek ve bilim dünyasına katkılarda bulunmak üzere araştırmalar yapmaktır. 1937 yılında Atatürk‘ün emriyle Ankara’da bir Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmış ve çalışmalara başlanmış ancak ikinci Dünya Savaşı bu girişimin gecikmesine neden olmuştur.

Konu 1945 yılında tekrar ele alınmış ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk olarak 1945-1946 ders yılında 308 öğrenci ile eğitime başlamıştır Bunu izleyen yıllarda ; Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kan Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cerrahi, Adli Tıp, Göz Hastalıkları, Gastroenteroloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, olarak kullanılan binalar ve İbn-i Sina Hastanesi çeşitli tarihlerde inşa edilmek suretiyle Tıp Fakültesinin Hastaneler kompleksine ilave edilmiştir. Sıhhıye kampüsünde bulunan Morfoloji binası 1967 yılında tamamlanarak eğitim hizmetine açılmıştır. Bugün Türkiye’nin en gelişmiş Tıp kompleksi olmasından gurur duyduğumuz İbn-i Sina hastanesi 1286 yatakla Sıhhıye kampüsü içinde 13 Mart 1985 tarihinde, 168 yatak kapasiteli Kalp Merkezi de 1996 yılında faaliyete geçmiştir. Böylece Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bugünkü yapısına ulaşmıştır.


Tarihçe

Cumhuriyet Türkiye’sinde artan nüfus ve çağdaşlaşma yolunda büyük atılımlar yapan Ülkemizin insan sağlığı ile uğraşan hekimleri sayıca yetersizdi. 1933’te Almanya’dan Ülkemize gelen seçkin hocaların katkısı ile İstabul Tıp Fakültesi reorganize edildikten sonra yılda 150-250 hekim mezun oluyordu. Cumhuriyet kurulduğunda 1923’te 554 hekim varken bu sayı, 1935’te 1625’e ulaştı.İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmek isteyen öğrencilerin sayısı artınca, yeni bir Tıp Fakültesi’nin kurulması kaçınılmaz olmuştu. Bu konuda 1937’de çıkarılan bir kanun bu meselenin çözümlenmesinde başlangıç oluşturdu. Ancak II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi, bu konudaki girişimlerin savaşın sonuna kadar ertelenmesine neden oldu. ATATÜRK, 1937 Meclis Açış Nutku’nda Ankara ve Van’da iki Üniversite açılması gereğini belirtti. 1939’dan önceki dönemlerde fakülteler, hizmetin bağlı olduğu Bakanlık tarafından açılırdı. Nitekim Ankara’da 1925’te Adalet Bakanlığı’na bağlı Hukuk Fakültesi, 1933’te Ziraat Bakanlığı’na bağlı Ziraat Enstitüsü kurulmuştu.

İkinci Tıp Fakültesi’nin açılması görüşüne inanan ve bunu Türk Tıp Encümeni’nde (kongresinde) 1927’de savunan dönemin Başbakanı İsmet İnönü, o tarihte fakülteler ilgili Bakanlık işbirliğiyle eğitim yaptığından, konuyu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olan, batı kültürü ile yetişen ve salgın hastalıklarla mücadelede büyük başarı gösteren Dr.Refik Saydam’la görüşerek Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü karşısındaki şimdiki Morfoloji, İbni Sina ve Yüksek İhtisas Hastanelerinin bulunduğu yerde Tıp Fakültesinin kurulması için kanunun hazırlanmasını istedi. Böylece 9.6.1937 tarih ve 3228 sayı ile Ankara’da 2. Tıp Fakültesi’nin açılmasına ait kanun çıkartıldı. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün yürekten isteklerine rağmen, 2. Dünya Savaşı nedeniyle proje hayata geçirilemedi. Dünya Savaşı sonlanınca, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 29.12.1944’te Milli Savunma Sağlık Daire Başkanı Tümgeneral Abdülkadir Noyan’ı köşke davet ederek Ankara Tıp Fakültesi’nin kurulma ön hazırlıklarını Milli Eğitim Bakanlığı ile inceleyerek kendisine rapor sunulmasını istedi. Onbeş gün sonraki kabulde İnönü, Abdülkadir Noyan ile görüşerek, yeni kurulacak Tıp Fakültesi’nin Dekan adayı olduğu emrini verdi. Ankara Tıp Fakültesi’nin Kuruluş Yasası, 20.6.1945 tarih ve 4761 sayıyla çıkarıldı. 7.7.1945’te Tümgeneral Abdülkadir Noyan Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığı’na atandı. 19 Ekim 1945 Cuma günü saat 11.00’de Cebeci Hastanesi’nde Gülhane Büyük Dersanesi’nde törenle Ankara Tıp Fakülte’miz eğitimine başladı.

Ankara Tıp Fakültesi, oluşturduğu dinamik çekirdek ile hızla gelişti ve ülkenin en iyi organize olan Fakülteler arasında gerek verilen eğitim, gerekse sağlık hizmetleri yönünden önder duruma geldi. Tıp Fakültesi bunun yanında tıbbi araştırmalarla da bilime de çok önemli katkılarda bulundu. Sıhhiye Kampüsü’nde bulunan Morfoloji Binası, 1967 yılında tamamlanarak eğitim hizmetine açıldı. İbni Sina hastanesi ise 1286 yatakla Sıhhiye Kampüsü içinde 13 Mart 1985 tarihinde, 168 yatak kapasiteli Kalp Merkezi ise 1996’da faaliyete geçti.Toplam 1200 yatak kapasiteli olan Cebeci Hastanemizin en belirgin özelliği, geniş yeşil alanlar arasında yatay yerleşim göstermesidir. Cebeci Kampüsünde, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Radyasyon Onkolojisi, Serpil Akdağ Kan Merkezi, Cerrahi Binasında ise Genel Cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalları hizmet vermektedir. 1997 yılında restorasyon yapılıp yenilenen Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Hepatoloji Bilim Dalı bugün yeni çehresi ile tüm çağdaş ve ileri muayene ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir birimdir. 1963 yılında kurulan ve kendi alanında ilk merkez olan Nükleer Tıp Anabilim Dalı öncülük vasfını kaybetmeden modern teknolojiyi kullanarak büyük katkılarda bulunmaktadır. Cebeci Kampüsünde ayrıca Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Ruh Hastalıkları Anabilim Dalları da hizmet vermektedir.

Halen Ankara Tıp Fakültesi, hem araştırma hastaneleri, hem de poliklinik ve yataklı tedavi hizmetleri konusunda çeşitli birimlerden oluşmaktadır. Bunlar arasında ismini ünlü Türk bilim adamı İbn-i Sina (Avicenna)’dan alan Tıp Fakültesine bağlı hastanemiz, 2000 yatakla hizmet vermektedir. Yılda ortalama 400,000 poliklinik hastası, 30,000 acil hasta kabul edilmekte, ve 15.000 ameliyat yapılmaktadır. Yapılan ameliyatlar, görüntülü ve sesli sistemler aracılığıyla öğrenciler tarafından canlı olarak izlenebilmektedir.

Kütüphane hizmetleri, 50.000 kitap ve 140 süreli yayın imkanı sağlamaktadır. Çeşitli laboratuvar ve tetkik merkezleriyle, 1500 kişilik konferans salonuyla, görsel eğitim merkeziyle, hizmet verilmektedir. Araştırma ve eğitim laboratuvarları arasında, deneysel araştırma merkezi, mikrobiyoloji, parazitoloji, hematoloji, patoloji, solunum, kan biyokimyası, anjiyokardiyografi, nükleer tıp, radyobiyoloji laboratuvarları, AIDS, endoskopi, immün elektroforez, laboratuvarları sayılabilir. Kobalt 60 radyasyon merkezi, Behçet Hastalığı Merkezi, Akupunktur ve Migren tedavisi Merkezi, Psikiyatri Grup Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi ve daha birçok çeşitli Poliklinik hizmetleriyle Ankara Tıp Fakültesi, Orta Doğu’nun önder Enstitüleri arasına girmiştir.


Tıp Eğitimi, üç ana bölümden oluşmaktadır:


1. İlk bölüm, iki yıl (dört dönem) süren Temel Tıp Bilimleri’dir. Bu safhada Biyoistatistik, Fizik, Medikal Biyoloji ve Genetik, Organik Kimya ve Biyokimya, Davranış Bilimleri, Deontoloji, Bilgisayar, Anatomi, Histoloji, Embiryoloji, Fizyoloji, Biyofizik, Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji alanlarında imkanlar sunulmaktadır.

2. İkinci bölüm, üç yıl (altı dönem) sürmekte ve “Klinik Bilimler” adını almaktadır. Öğrenciler Tıp Fakültesinin tüm kliniklerinde bu safhada eğitim görmektedirler. Bu eğitim hem teorik, hem de pratik klinik yaklaşımları içermektedir.

3. Üçüncü bölüm, 12 ay sürmekte ve tamamlandıktan sonra öğrencilere “Tıp Doktoru” ünvanı verilmektedir. Tıp Fakültesi, “Tıp Doktoru” olanlara ayrıca daha ileri akademik kariyer imkanı sağlamakta, tıbbın tüm branşlarında uzmanlık eğitimi vermektedir. Uzmanlık eğitiminin süresi branşlara göre değişmektedir.

İletişim

E-posta: dekanlik@medicine.ankara.edu.tr
Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi Sıhhıye PK 06100 Ankara / TÜRKİYE
Telefon:

0 (312) 310 30 10 – Morfoloji Yerleşkesi Santrali
0 (312) 595 60 00 – Cebeci Yerleşkesi Santrali
0 (312) 310 33 33 – İbni Sina yerleşkesi Santrali

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi web sitesi

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 02.04.2009 tarihinde Hale tarafından, Kurumlar | Ortaokul - Lise - Üniversite bölümünde paylaşılmıştır ve 1203 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 1 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tarihçe - Tıp Eğitimi Bölümleri - İletişim orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleGençler Kariyer Rotalarını Nereye Doğru Çeviriyorlar ? | Gençler Üzerinde Yapılan Araştırma Sonraki Makaleİç Güzelliğin Dış Dünyaya Yansıması: Çini,Türk Selçuklu Devri Çini Üslubu- Çini Teknikleri

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz