Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

[Ahlak-ı Nebi] Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Takvası İle İlgili Hadisler


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 24.11.2007 tarihinde Erkan tarafından, Dinimiz İslam | İslam Büyükleri bölümünde paylaşılmıştır ve 15364 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


İnsanların, Allah’a en çok bağlı, en fazla takva sahibi, en doğru ve hayırlısı Muhammed @’dır. Allah’tan en fazla korkan ve fakirliğe yakın bir düzeyde yaşayan odur. Medine Devleti’nin başkanı olduğu zaman dahi, bütün savaş ganimetlerini halka dağıtır, kendisi ise fakirlik içinde yaşardı. Bu açlık içindeki hayattan usanan hanımlarından bazıları Resulullah @’dan daha fazla zahire istemekteydi. Beytül Mal (devlet hazinesi)’e giren miktardaki malın halka dağıtıldığını gördüklerinde kendi hisselerini istemekteydiler. Rasulullah @, dünyevi hoşnutluğun, Allah’ın Resulü, onun eş ve akrabaları için olmadığını açıklamaya çalışıyordu. Onlar için bunları diğer insanlara bırakarak dini bir hayat yaşamak daha hayırlıydı. Ancak, hanımları taleplerinde ısrar edince ilahi emir geldi: “Ey Peygamber! Eşlerine söyle! ‘Eğer siz, dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size müt’a (boşanma bedeli) vereyim ve sizi güzellikle salayım. Eğer Allah’ı, peygamberini, ahiret yurdunu istiyorsanız (bilin ki), Allah içinizden iyi davrananlara büyük bir ecir (mükâfat) hazırlamıştır” ( 33:28-29 ). Burada Rasulullah @’ın hanımlarına yalnız dünyevi refah ve gösteriş peşindeyseler Rasulullah @’ın evinde yerlerinin olmadığı açıkça ifade edilmektedir. Rasulullah @’ın hanımları olarak onlardan, diğer kadınlara takva ve iyilik örneği olmaları ve dünyevi zevkler peşinde koşmamaları beklenmektedir.

Bu ikazdan sonra, Rasulullah @’ın hanımlarının hepsi fakirlik içinde de olsa Allah’ın Resulüyle birlikte yaşadıkları hayatı sevinçle kabullenmişler, hiçbiri, dünyevi refah ve konfor için o mübarek evden ayrılma yolunu seçmemiştir. Bu dünyanın alelâde bazı zevklerini Allah’ın Resulü @ ile birlikte yaşadıkları faziletli, iyi ve Allah yolundaki bir hayat için gerçekten arzu ederek bırakmışlardı.


Rasulullah @ vefat ettiği zaman, zırhı üç say arpa karşılığında bir yahudiye rehin bırakılmıştı. Öldüğünde üzerinde bulunan elbise ise yama içindeydi. Hâlbuki o devirde artık Suriye’den Aden’e kadar bütün Arabistan fetholunmuş ve Medine altın ve gümüşle dolmuştu. İslam’da aşırılık ve rahipler gibi, dünya nimetlerinden kendini mahrum bırakmak yasaklanmıştır. Nitekim Rasulullah @ ara sıra güzel kıyafetler giymiş, iyi yemekler yemiş, fakat fıtratı icabı dünya hayatının zevklerinden kaçınmıştır. Aişe’nin anlattığına göre, Muhammed @’ın ailesi onun ölümüne dek hiçbir zaman ard arda iki günün kâfi miktarda arpa ekmeğine sahip olmamıştır. ( Mişkât )

Said-i Makbüri’nin, Ebu Hureyre’den naklettiğine göre, kızartılmış koyun yiyen bazı insanlar, oradan geçmekte olan Ebu Hureyre’yi de davet ettiler. Ebu Hureyre bu teklifi şunları söyleyerek reddetti: “Rasulullah @, arpa ekmeğinden dahi olsa hiçbir zaman tam doyana kadar yemek yemeden bu dünyadan geçti’ Hz. Ömer de şöyle demiştir: “Rasulullah’ı@ görmeye gittiğimde, altına bir şey serili olmadan, kamıştan bir hasır üzerinde yatıyordu. Hasırın izleri Resulullah’ın @ vücuduna çıkmıştı. Hurma lifleriyle doldurulmuş deri bir yastığa yaslanmıştı. ‘ Ey Allah’ın Resulü@, Allah’a halkını zenginleştirmesi için dua et. Çünkü 0, kendisine kulluk ve ibadet etmeyen Fars ve Bizanslıları bile zenginleştirmiştir’ dedim. Rasulullah da@: ‘ Böyle mi düşünüyorsun, İbni el-Hattab Onlar iyi şeylere yalnızca bu dünyada sahipler , cevabını verdi.” Ebu Hureyre’nin rivayetine göre, Rasulullah@ şöyle buyurmuştur: ” Kim Allah’ın verdiği az rızıka razı olursa, Allah da onun yaptığı küçük şeylerden razı olur .’ Hz. Aişe’nin anlattığına göre de, Muhammed’in @ aynı anda üstündekinden başka giyebileceği ikinci bir elbisesi olmamıştır. Yine Hz. Aişe’nin rivayetine göre Rasulullah@, Medine’de vefatına dek, ömründe tam manasıyla hiç doymamıştır. Bir gün, aç birisi Rasulullah’a @, gelerek yiyecek istemiştir. 0 da aç adamı hanımlarından birisine göndermiştir. Oradan aldığı cevap ilginçtir. Evde sudan başka hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine, Rasulullah @, adamı ikinci hanımına gönderdi, fakat ondan aynı cevabı aldı. Bu şekilde sekiz hanımına gönderdi, fakat hepsi de sudan başka bir şeyler olmadığını söyledi.

Enes’in rivayet ettiğine göre, bir gün Rasulullah’ı @, görmeye gittiğinde, onu midesini bir bezle hafifçe bağladığını görmüştür. Bunun sebebini sorduğunda, orada bulunanlardan biri açlıktan olduğunu söylemiştir. Ebu Talha’nın rivayetine göre, o da Rasulullah’ı @, bir gün mescidde, yerde yatarken görmüştür. Açlığın şiddetinden bir o yana, bir bu yana dönmekteydi. Çoğu zaman olduğu gibi açlıktan sesi çıkmaz, Sahabe de durumu anlardı. Ebu Talha evine gelerek, hanımından götürmek için biraz yiyecek istedi. Hanımına Rasulullah’ın@, açlıktan sesinin zor çıktığını ve yiyeceği ona götüreceğini söyledi. Rasulullah çoğu sabahları hanımlarına yiyecek istemek için gider, fakat olumsuz cevap alırdı. 0 zaman da o gün oruç tutacağını söylerdi. ( Mişkat )


Rasulullah@ takva içinde yaşar, insanlardan da öyle yaşamalarını isterdi. Ebu Zerr in rivayetine göre Rasulullah@ şöyle buyurmuştur: “Ne beyaz derilinin siyaha, ne de Arab’ın Acem’e üstünlüğü vardır. Üstünlük ancak takvadadır’ Cübeyr b. Nüfeyr, Resulullah’ın @ şöyle dediğini rivayet etmiştir:” Bana mal biriktirmem ve tüccar olmam vahyolunmamıştır. Bana şu vahyolunmuştur:’ Rabbinin Şanını yay, secde edenlerden ol ve Rabbine kulluk et.” Abdullah b. Amr’ın anlattığına göre Rasulullah’a@ en mükemmel insanın kim olduğu sorulması üzerine şu cevabı vermiştir: ” Kalbi kirden arınmış ve dili doğru söyleyenler ‘ Etrafındakiler ” dili doğru olanı ” anladıklarını, fakat ” kalbi kirden arınanları ” anlamadıklarını söylemeleri üzerine Rasulullah @ : ” Pak olan, günahtan, şüphe, hile, yalan ve hasetten arınmış olan” buyurmuştur. Ebu Eyyüb el-Ensari’nin söylediğine göre adamın biri Rasulullah’a@ gelerek kısaca nasihat etmesini rica etmiştir. Bunun üzerine Resulü Ekrem @ : ” Namaza durduğunda, sanki son namazınmış gibi kıl. Yarın pişman olacağın bir şey söyleme. Ve insanların sahip olduklarına arzu duymayı bırak ‘ diye öğüt vermiştir.

Muaz b. Cebel, Rasulullah’ın @ şöyle dediğini rivayet etmiştir: ” Bana en yakın olan, nerede ve kim olursa olsun takva sahipleridir ‘ Namazda ayaktayken, çoğu zaman saatlerce Kur’an okur, hatta bazen yorgunluktan bacakları şişerdi. Gelmiş ve gelecek kabahatleri Allah tarafından affedilmiş (48: 2) olmasına rağmen, Allah’tan en fazla o korkar, Allah’a herkesten fazla ibadet ve dua ederdi. İnsanların en takvalısı ve en doğrusu oydu. Ama bu vasıflarıyla hiç övünmemiştir. Aksine çok mütevazıydi. Ümmü Al el-Evseriye’nin rivayetine göre, Rasulullah @ şunları söylemiştir: ” Allah’a andolsun ki, ben Allah’ın Resulü olmama rağmen, O’nun bana veya size ne yapacağını bilmiyorum’

Muhammed @ diğer insanların ulaşması mümkün olmayan derecede takva sahibi bir insandı. 0, insanlar arasındaki ayırımın tüm ölçütlerini paramparça etmiş ve onları takva ve doğruluk esasına göre değerlendirmiştir: ” Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle, bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki, birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, (O’na karşı gelmekten) en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haber alandır’ ( 49: 13 ) Onun davet ettiği din, ferd ve sosyal hayatta fazilet, takva ve doğruluk; insanlara adalet üzerine muamele; başkalarının suç ve hatalarını bağışlamak; cömert ve hayırsever olmak ve anlaşmaya bağlılık üzerine kuruluydu. İşte bu davranış tarzları insanları takva sahibi kılar ve Allah’a yaklaştırır. “… İyilik ve takva üzerinde yardımlaşırı, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın azabı çetindir ‘ ( 5: 2 ) Yine Maide Suresi’nde şu ifadeyi görüyoruz: “… Adil davranın, takvaya yakışan budur. Allah’tan korkun, şüphesiz Allah yaptıklarınızı haber almaktadır’ ( Kuranı Kerim : 5/8 )

( Siret Ans. 1/77-79 )

(Visited 7 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 24.11.2007 tarihinde Erkan tarafından, Dinimiz İslam | İslam Büyükleri bölümünde paylaşılmıştır ve 15364 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

[Ahlak-ı Nebi] Peygamberimiz Hz. Muhammed\'in Takvası İle İlgili Hadisler orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale5. Kış Kitap Günleri Başladı | 21 Ocak – 21 Şubat 2013 Tarihleri Arasında Gerçekleşecek Olan 5. Kış Kitap Günleri Sonraki MakaleBaşarılı Ve Mutlu Olmaya Var Mısın? | Ahmet Avcı -

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz