Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı | 1683-1699 Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşı’nın Bir Parçası – Kırım Seferleri – Azak Seferleri – Savaşın Sonucu Olan İstan..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 28.05.2010 tarihinde Hale tarafından, Büyük Osmanlı İmparatorluğu bölümünde paylaşılmıştır ve 2323 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı, 1683-1699 Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşı‘nın bir parçasıdır. II. Viyana Kuşatması sonrasında çok sayıda Avrupa ülkesi Osmanlı İmparatorluğu’na karşı birleşerek saldırıya geçti. 1686 yılında Rusya da Kutsal İttifak ülkelerine katıldı. 1687 ve 1689 yıllarında Kırım’a, 1695 ve 1696 yıllarında ise Osmanlılara ait Azak’a saldırıya geçtiler. Kırım’da başarılı olamayan Rusya, Azak’ı ele geçirmeyi başardı. Savaş 1700 yılında İstanbul’da imzalanan bir antlaşmayla sona erdi.


1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı – 1696 yılında Azak şehrinde savaş.

Kırım seferleri


2 Mayıs 1687 tarihinde Knez Vasili Golitsin komutasındaki 132.000 kişilik bir Rus ordusu Kırım’a karşı sefere çıktı. 30 Mayıs’ta bu orduya sol kıyı Kazaklarının atamanı İvan Samoyloviç’in komutasındaki 50.000 kişilik bir Kazak ordusu katıldı. Yaz sıcağında ilerleyen bu büyük ordu yiyecek ve su sıkıntısına uğradı. 17 Haziran’da ulaşmaya çalıştıkları Perekop Kıstağı’ndan 6 hafta uzaklığındayken geri dönmeye karar verdiler.

1689 yılında Ruslar bir kez daha aynı sefere çıktılar. Bu sefer Şubat ayında yola çıkarak yaz sıcağından sakınmak istiyorlardı. 20 Mayıs’ta Perekop Kıstağı’na ulaştılar ama Kırım Tatarlarının saldırına uğradılar. Su sıkıntısı başgösterdi. Golitsin gene geri çekilme emri verdi. Her iki Kırım seferi de başarısız olmuştu ama Ruslar Kırım Tatarlarını meşgul ederek Kutsal İttifak Savaşlarında Osmanlıların yardımına koşmalarına engel olmuşlardı.

Azak seferleri

Rusların ilk Azak seferi 1695 yılının baharında başladı. 27 Haziran’da Ruslar Azak Kalesi’ni kuşattılar. Ancak Osmanlıların nehir yoluyla kaleye erzak ve cephane getirmelerini engelleyemediler. Ruslar 5 Ağustos ve 25 Eylül’de iki defa saldırıya geçtiler ama başarısızlığa uğradılar. 1 Ekim’de kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldılar.

Azak Kalesi’nin Ruslar tarafından alınması. (1696)

Bu kuşatmanın başarısız olması üzerine Rus Çarı I. Petro hemen bir donanma inşa edilmesini emretti. 1696 yılının Nisan ayında Aleksei Shein komutasındaki 75.000 kişilik bir ordu kara yoluyla Azak Kalesi’ne doğru yola çıktı. Aynı zamanda yeni inşa edilmiş Rus donanması Voronej Nehri ve Don Nehri yoluyla Azak Kalesine doğru yelken açtı. 27 Mayıs’ta bu donanma Azak Kalesi’ni kuşattı. 14 Haziran’da 4.000 asker ve 23 gemiden oluşan Osmanlı donanması Azak Kalesi’nin yardımına yetişti. Ancak Rus donanması 2 Osmanlı gemisini batırmayı başardı. 19 Temmuz’da Azak Kalesi Rusların eline geçti.


Sonuçlar

Kırım’da fazla bir başarı elde edemeyen Rusya bu savaşta Azak Kalesi’ni ele geçirmeyi başarmıştı. Bu savaş ayrıca Rus donanmasının ilk büyük başarısıydı. 14 Temmuz 1700 tarihinde Osmanlı Devleti Rusya’yla İstanbul Antlaşması’nı imzalayarak Azak Kalesi’ni Ruslara bıraktı. Ayrıca Rusların Taganrog’da inşa ettikleri kaleyi kabullenmek zorunda kaldı.

İstanbul Antlaşması (1700)

İstanbul Antlaşması (1700) 14 Temmuz 1700 Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında yapılan ve 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonuçlandıran bir barış anlatmasıdır. 1699’daki Karlofça Antlaşması’nın devamı niteliğindedir.

Rusya Büyük Petro’nun liderliğinde güçlenmişti. 1695’deki saldırıda başarısız olmuş, fakat 1 yıl sonra 6 Ağustos 1696 tarihinde Azak Kalesi’ni ele geçirmişti. Osmanlı Devleti Papa’nın Avusturya, Lehistan, Rusya ve Venediklilerden oluşturduğu Kutsal İttifak’la uzun süre savaştı ama sonunda yorgun düştü. Avusturya’yla Karlofça Antlaşmasını imzaladıktan 1 yıl sonra da Rusya’yla 14 Temmuz 1700 tarihinde İstanbul Antlaşmasını imzaladı. Bu antlaşmanın hükümlerine göre Osmanlı Devleti Azak Kalesi’ni Rusya’ya bıraktı. Rusya’nın Taganrog’da inşa ettiği kaleyi kabullendi. Böylece Rusya Karadeniz’de kendisine sağlam bir yer yapmış oluyordu. Rusya İstanbul’da elçi bulundurabilecekti.

Bakınız, Kırım Savaşı | Rus Arşivinden Osmanlı – Kırım Savaşı Ve Fotoğrafları – Kırım Savaşı – 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı

Islahat Fermanı | Kırım Savaşı’nın Son Yıllarında, Batılıların Etkisiyle Sadrazam Âlî Paşa Tarafından, Gayrimüslimlere Daha Fazla Hakların Verilmesi İçin Hazırlanan Ferman – Hazırlanışı – Hükümleri – Hukuki Biçimi – Anayasal Niteliği

Osmanlı Antlaşmaları – Paris Antlaşması – 1856 | 30 Mart 1856 Tarihinde Rusya İle Kırım Savaşı’nı Kazanan Osmanlı Devleti, Birleşik Krallık Ve Fransa Arasında İmzalanmış Barış Antlaşması


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 28.05.2010 tarihinde Hale tarafından, Büyük Osmanlı İmparatorluğu bölümünde paylaşılmıştır ve 2323 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 4 adet mesaj daha bulunmaktadır.

1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşı | 1683-1699 Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşı\'nın Bir Parçası - Kırım Seferleri - Azak Seferleri – Savaşın Sonucu Olan İstanbul Antlaşması (1700) orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleAnadolu Beylikleri | Anadolu Erken Beylikler Dönemi - Türklerin 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurdukları Devletler Sonraki Makaleİstanbul Bayezid Camii - Kulliyesi (1501 - 1506) | Sultan 2. Bayezid'in Yaptırmış Olduğu Camii

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz